บทนำ

เวชกรรม ฝังเข็ม เป็นศาสตร์การรักษาโรคอย่างหนึ่งของมนุษยชาติที่มีศักยภาพมาก โดยเฉพาะเมื่อนำมาประยุกต์กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน

เว็บไซต์นี้ต้องการเผยแพร่ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับศาสตร์การฝังเข็ม เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแรงผลักดันให้ชาวไทยเราได้มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

บทความในเว็บไซต์นี้ได้มาจากการค้นคว้าและจากประสบการณ์การรักษาผู้ป่วย ถือเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจาณาเลือกวิถีทางการรักษาโรคของตนเองและญาติมิตรต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย apcchaidaroon@gmail.com -12/12/2023