บทนำ

เวชกรรม ฝังเข็ม เป็นศาสตร์การรักษาโรคอย่างหนึ่งของมนุษย์ชาติที่มีศักยภาพสูงมากโดยเฉพาะเมื่อนำมาประสานเข้ากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า คนไทยเรายังมีความเข้าใจต่อศาสตร์แขนงนี้น้อยมากทำให้พลาดโอกาสในการรักษาโรคไปอย่างน่าเสียดาย เว็บไซต์นี้จึงต้องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการฝังเข็ม ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นแรงผลักดันให้ชาวไทยมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

บทความในเว็บไซต์นี้ได้มาจากการค้นคว้าและจากประสบการณ์การรักษาผู้ป่วย ถือเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำ