การฝังเข็มรักษาโรคอะไรได้บ้าง
องค์การอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติได้ประกาศรับรองรายชื่อโรคที่ฝังเข็มสามารถรักษาได้ผลจริง (อ้างอิงจาก : WHO consultation on acupuncture, Milan, Italy October 28 -November 1, 1996) ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ก ) กลุ่มโรคและอาการที่มีการวิจัยยืนยันผลแบบมีกลุ่ม เปรียบเทียบโดยเลือกตัวอย่างแบบสุ่มเลือก (controlled,randommized clinical trials)

- Alcohol addiction – โรคติดสุรา
- Allergic rhinitis – โรคภูมิแพ้จมูก
- Athletics syndrome – กลุ่มอาการปวดจากการเล่นกีฬา
- Bell’s palsy – อัมพาตใบหน้า
- Biliary colic – อาการปวดท้องจากโรคทางเดินน้ำดี
- Bronchial asthma – โรคหอบหืด
- Cardiac neurosis -โรคประสาทกังวลที่มีอาการคล้ายโรคหัวใจ
- Cervical spondylitis –
- Depression – โรคซึมเศร้า
- Drug addiction – โรคติดยาเสพติด
- Dysmenorrhoea – ปวดประจำเดือน
- Headache – ปวดศีรษะ
- Hemiplegia & other postapoplectic sequelae อัมพาตครึ่งซีกและความพิการอื่นๆ
- Herpes zoster – งูสวัด
- Hypertension – ความดันโลหิตสูง
- Primary hypotension – ความดันโลหิตต่ำแบบปฐมภูมิ
- Impotence -สมรรถภาพทางเพศหย่อน (defective ejaculation) (ภาวะหลั่งน้ำอสุจิผิดปกติ)
- Induction of labour – กระตุ้นคลอด
- Insomnia – นอนไม่หลับ
- Leucopenia – ภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือดต่ำ
- Lumbago – ปวดบั้นเอว
- Migraine – ไมเกรน
- Morning sickness – อาการแพ้ท้อง
- Nausea & vomiting – คลื่นไส้อาเจียน
- Periarthritis of shoulder – ปวดไหล่
- Postoperative pain – ปวดจากการผ่าตัด
- Premenstrual tension – ปวดท้องก่อนมีประจำเดือน
- Radicular pain syndrome – ปวดรากเส้นประสาทสันหลังถูกกด
- Renal colic – ปวดนิ่วในไต
- Rheumatoid arthritis – ข้ออักเสบรูมาตอยด์
- Sprains & strains – ปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
- TMJ dysfunction – ปวดขากรรไกร
- Tension headache – ปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อตึงตัว
- Tobacco addiction – ติดบุหรี่
- Trigeminal neuralgia – ปวดเส้นประสาทใบหน้าไตรเจมินัล
- Urinary calculus - นิ่วทางเดินปัสสาวะ
ข ) กลุ่มโรคและอาการที่มีการวิจัยยืนยันผลแบบมีกลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบ แต่ไม่ได้เลือกตัวอย่างแบบสุ่มเลือก (controlled, nonrandomizied clinical trials)

- Acute tonsillitis , Pharyngitis - ต่อมทอนซิลอักเสบ, คออักเสบ
- Laryngitis - กล่องเสียงอักเสบเฉียบพลัน
- Back pain – ปวดหลัง
- Biliary ascariasis – พยาธิไส้เดือนอุดตันทางเดินท่อน้ำดี
- Chronic pharyngitis – คออักเสบเรื้อรัง
- Correction of abnormal fetus position – การแก้ไขภาวะทารกในครรภ์อยู่ผิดท่า
- Enuresis in children – ภาวะปัสสาวะรดที่นอนของเด็ก
- Epicondylitis – ปุ่มกระดูกบริเวณข้อศอกอักเสบ
- Gallstones – นิ่วถุงน้ำดี
- Irritable bowel syndrome – โรคประสาทลำไส้แปรปรวน
- Myofasciitis – ปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด
- Myopia in children – สายตาสั้นในเด็ก
- Simple obesity – โรคอ้วน
- Pain after tonsillectomy – อาการเจ็บคอภายหลังผ่าตัดต่อมทอนซิล
- Schizophrenia - โรคจิตเภท
ค ) กลุ่มโรคและอาการที่มีการวิจัยยืนยันผล แต่ไม่มีกลุ่มศึกษาเปรียบเทียบ(uncontrolled study)

- Acute tonsillitis , Pharyngitis - ต่อมทอนซิลอักเสบ, คออักเสบ
- Laryngitis - กล่องเสียงอักเสบเฉียบพลัน
- Back pain – ปวดหลัง
- Biliary ascariasis – พยาธิไส้เดือนอุดตันทางเดินท่อน้ำดี
- Chronic pharyngitis – คออักเสบเรื้อรัง
- Correction of abnormal fetus position – การแก้ไขภาวะทารกในครรภ์อยู่ผิดท่า
- Enuresis in children – ภาวะปัสสาวะรดที่นอนของเด็ก
- Epicondylitis – ปุ่มกระดูกบริเวณข้อศอกอักเสบ
- Gallstones – นิ่วถุงน้ำดี
- Irritable bowel syndrome – โรคประสาทลำไส้แปรปรวน
- Myofasciitis – ปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด
- Myopia in children – สายตาสั้นในเด็ก
- Simple obesity – โรคอ้วน
- Pain after tonsillectomy – อาการเจ็บคอภายหลังผ่าตัดต่อมทอนซิล
- Schizophrenia - โรคจิตเภท