การฝังเข็มรักษาโรคอะไรได้บ้าง?

องค์การอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติได้ประกาศรับรองรายชื่อโรคที่ฝังเข็มสามารถรักษาได้ผล (อ้างอิงจาก : WHO consultation on acupuncture, Milan, Italy October 28 -November 1, 1996) ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ก) กลุ่มโรคและอาการที่มีการวิจัยยืนยันผลแบบมีกลุ่มเปรียบเทียบ โดยเลือกตัวอย่างแบบสุ่มเลือก (controlled, randommized clinical trials)

 • Alcohol addiction – โรคติดสุรา
 • Allergic rhinitis – โรคภูมิแพ้จมูก
 • Athletics syndrome – กลุ่มอาการปวดจากการเล่นกีฬา
 • Bell’s palsy – อัมพาตใบหน้า
 • Biliary colic – อาการปวดท้องจากโรคทางเดินน้ำดี
 • Bronchial asthma – โรคหอบหืด
 • Cardiac neurosis -โรคประสาทกังวลที่มีอาการคล้ายโรคหัวใจ
 • Cervical spondylitis –
 • Depression – โรคซึมเศร้า
 • Drug addiction – โรคติดยาเสพติด
 • Dysmenorrhoea – ปวดประจำเดือน
 • Headache – ปวดศีรษะ
 • Hemiplegia & other postapoplectic sequelae อัมพาตครึ่งซีกและความพิการอื่นๆ
 • Herpes zoster – งูสวัด
 • Hypertension – ความดันโลหิตสูง
 • Primary hypotension – ความดันโลหิตต่ำแบบปฐมภูมิ
 • Impotence -สมรรถภาพทางเพศหย่อน (defective ejaculation) (ภาวะหลั่งน้ำอสุจิผิดปกติ)
 • Induction of labour – กระตุ้นคลอด
 • Insomnia – นอนไม่หลับ
 • Leucopenia – ภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือดต่ำ
 • Lumbago – ปวดบั้นเอว
 • Migraine – ไมเกรน
 • Morning sickness – อาการแพ้ท้อง
 • Nausea & vomiting – คลื่นไส้อาเจียน
 • Periarthritis of shoulder – ปวดไหล่
 • Postoperative pain – ปวดจากการผ่าตัด
 • Premenstrual tension – ปวดท้องก่อนมีประจำเดือน
 • Radicular pain syndrome – ปวดรากเส้นประสาทสันหลังถูกกด
 • Renal colic – ปวดนิ่วในไต
 • Rheumatoid arthritis – ข้ออักเสบรูมาตอยด์
 • Sprains & strains – ปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
 • TMJ dysfunction – ปวดขากรรไกร
 • Tension headache – ปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อตึงตัว
 • Tobacco addiction – ติดบุหรี่
 • Trigeminal neuralgia – ปวดเส้นประสาทใบหน้าไตรเจมินัล
 • Urinary calculus - นิ่วทางเดินปัสสาวะ

ข) กลุ่มโรคและอาการที่มีการวิจัยยืนยันผลแบบมีกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบ แต่ไม่ได้เลือกตัวอย่างแบบสุ่มเลือก (controlled, nonrandomizied clinical trials)

 • Acute tonsillitis , Pharyngitis - ต่อมทอนซิลอักเสบ, คออักเสบ
 • Laryngitis - กล่องเสียงอักเสบเฉียบพลัน
 • Back pain – ปวดหลัง
 • Biliary ascariasis – พยาธิไส้เดือนอุดตันทางเดินท่อน้ำดี
 • Chronic pharyngitis – คออักเสบเรื้อรัง
 • Correction of abnormal fetus position – การแก้ไขภาวะทารกในครรภ์อยู่ผิดท่า
 • Enuresis in children – ภาวะปัสสาวะรดที่นอนของเด็ก
 • Epicondylitis – ปุ่มกระดูกบริเวณข้อศอกอักเสบ
 • Gallstones – นิ่วถุงน้ำดี
 • Irritable bowel syndrome – โรคประสาทลำไส้แปรปรวน
 • Myofasciitis – ปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด
 • Myopia in children – สายตาสั้นในเด็ก
 • Simple obesity – โรคอ้วน
 • Pain after tonsillectomy – อาการเจ็บคอภายหลังผ่าตัดต่อมทอนซิล
 • Schizophrenia - โรคจิตเภท

ค) กลุ่มโรคและอาการที่มีการวิจัยยืนยันผล แต่ไม่มีกลุ่มศึกษาเปรียบเทียบ(uncontrolled study)

 • Acute tonsillitis , Pharyngitis - ต่อมทอนซิลอักเสบ, คออักเสบ
 • Laryngitis - กล่องเสียงอักเสบเฉียบพลัน
 • Back pain – ปวดหลัง
 • Biliary ascariasis – พยาธิไส้เดือนอุดตันทางเดินท่อน้ำดี
 • Chronic pharyngitis – คออักเสบเรื้อรัง
 • Correction of abnormal fetus position – การแก้ไขภาวะทารกในครรภ์อยู่ผิดท่า
 • Enuresis in children – ภาวะปัสสาวะรดที่นอนของเด็ก
 • Epicondylitis – ปุ่มกระดูกบริเวณข้อศอกอักเสบ
 • Gallstones – นิ่วถุงน้ำดี
 • Irritable bowel syndrome – โรคประสาทลำไส้แปรปรวน
 • Myofasciitis – ปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด
 • Myopia in children – สายตาสั้นในเด็ก
 • Simple obesity – โรคอ้วน
 • Pain after tonsillectomy – อาการเจ็บคอภายหลังผ่าตัดต่อมทอนซิล
 • Schizophrenia - โรคจิตเภท