เวชกรรมฝังเข็ม
เป็นศาสตร์การรักษาโรคที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานนับ 4000 กว่าปีมาแล้ว ศาสตร์วิชานี้มีกำเนิดมาจากการแพทย์แผนโบราณของจีนและได้รับการพัฒนาสืบทอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ การฝังเข็มได้รับความสนใจจากวงการแพทย์ทั่วโลกเป็นอย่างยิ่ง ได้มีการวิจัยค้นคว้าอย่างกว้างขวางแทบทุกบริบทในทาง การแพทย์แผนปัจจุบันทำให้เรา สามารถเข้าใจถึงกลไกการรักษาโรคด้วยการฝังเข็มได้อย่างลึกซึ้ง
ปัจจุบันนี้ การรักษาโรคด้วยการฝังเข็มได้เป็นที่ยอมรับจากวงการแพทย์ทั่วโลกนับ 140 กว่าประเทศแล้ว องค์การอนามัยโลกหรือ WHO (World Health Organization) ได้ประกาศรับรองผล การรักษาโรคด้วยวิธีนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ.1979 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ. 1996 สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา หรือ NIH (National Institutes of Health) ก็ยอมรับว่า การฝังเข็มเป็น "ทางเลือกที่สมเหตุผล" ในการรักษาโรคได้หลายอย่าง เช่นกัน
เวชกรรมฝังเข็มในปัจจุบันนี้จึงมิใช่เป็นศาสตร์การแพทย์แบบโบราณอีกต่อไปแล้ว หากเป็น"เวชกรรมฝังเข็มแผนใหม่" ที่มีประสาน เข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบัน ทำให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การฝังเข็มกระตุ้นด้วยไฟฟ้า( Electroacupuncture) เป็นรูปแบบการรักษาที่นิยมใช้ในการฝังเข็มแผนใหม่
วิธีการรักษา
แพทย์จะใช้เข็มที่มีขนาดเล็กๆปักลงไปบน ตำแหน่งจุดต่างๆของร่างกาย แล้ว กระตุ้นโดยใช้นิ้วมือ หมุนปั่นหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นระบบต่างๆ ภายในร่างกายอาทิเช่น ระบบประสาท, ระบบฮอร์โมน, ระบบการไหลเวียนโลหิต, ระบบภูมิคุ้มกัน,ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้อวัยวะต่างๆสามารถทำงานได้ สมดุลตามปกติ และแก้ไขพยาธิสภาพต่างๆ จึงสามารถรักษาโรคและบรรเทาอาการ ผิดปกติต่างๆได้
โดยทั่วไปแล้ว แพทย์จะปักเข็มกระตุ้นประมาณ 20-30 นาที เพื่อให้การฝังเข็ม ออกฤทธิ์อย่างเต็มที่ จากนั้นจึงถอนเข็มออก ทั้งหมด ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่อย่างใด ส่วนใหญ่แล้วการรักษามักจะทำวันละ1 ครั้ง ติดต่อกันสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ในบางรายอาจกระตุ้นติดต่อกันทุกวัน การรักษาจะทำต่อเนื่องกันไปประมาณ 7-10 ครั้ง เป็น 1 ชุดของ การรักษา หลังจากนั้นหยุดพักประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อรอการปรับตัวของร่างกาย แล้วทำการรักษาต่อไปเป็นชุดๆจนกว่าจะหายหรือ บรรลุเป้าหมายของการรักษา แผนการรักษาทั้งหมดแพทย์จะกำหนดจากชนิดและความรุนแรงของโรคนั้นๆและสภาพของผู้ป่วย ซึ่งจะ แตกต่างกันไปในแต่ละราย
นอกจากนี้ เวชกรรมฝังเข็มยังมีรูปแบบการรักษาปลีกย่อยอื่นๆอีกด้วย เช่น เข็มหู, เข็มเคาะผิวหนัง, การรมยาสมุนไพร, การใช้ กระปุกดูด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เวชกรรมฝังเข็มแผนใหม่มักจะใช้ "การฝังเข็มกระตุ้นด้วยไฟฟ้า( Electroacupuncture)" เป็นรูปแบบ การรักษาที่นิยมกันมากที่สุด