การฝังเข็มมีอันตรายหรือไม่?

   วิธีการรักษาโรคทุกอย่างล้วนมีทั้งประโยชน์และโทษเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยา, การผ่าตัด , กายภาพบำบัด , การบำบัดทางจิต ฯลฯ รวมทั้งการฝังเข็มก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกัน

อันตรายที่อาจพบได้จากการฝังเข็มได้แก่ 

1. เลือดออก

    เป็นอาการข้างเคียงที่พบได้เสมอมักเกิดจากการปักเข็มไปถูกเส้นเลือดเล็กๆใต้ผิวหนังซึ่ง  บางครั้งไม่สามารถมองเห็นหรือหลีกเลี่ยงได้เหมือนกับการฉีดยาทั่วๆไป โดยมีเลือดซึม ออก  จากรูเข็มเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะหยุดได้เองโดยใช้ก้อน สำลีกดเอาไว้ชั่วขณะ บางครั้งอาจเห็น  เป็นรอยจ้ำเลือดเล็กๆซึ่งจะหายไปได้เองภายใน 2 - 3 วัน

2. ปักเข็มถูกอวัยวะภายในที่สำคัญ

    เป็นอันตรายที่ร้ายแรงซึ่งมักเกิดจากแพทย์ฝังเข็มที่ ไม่ชำนาญในด้านกายวิภาคศาสตร์

3. การติดเชื้อ

    เป็นอันตรายที่เกิดจากการรักษาที่ใช้เข็มไม่สะอาดหรือใช้เข็มปะปนกัน ทำให้ผู้ที่มาฝังเข็ม  มีโอกาสได้รับเชื้อโรคจากผู้อื่น เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ โรคเอดส์ หรือบริเวณที่ปักเข็มมีการ  ติดเชื้อแทรกซ้อนได้ ปัจจุบันนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดมาตรฐานว่า เข็มที่ใช้ในการ  ฝังเข็มต้องเป็น เข็มที่ผ่านการ " ทำให้ปราศจากเชื้อโรค"และเป็นเข็มแบบ "ใช้ครั้งเดียวทิ้ง"  ดังนั้น ในคลินิกฝังเข็มที่มีมาตรฐาน ก่อนทำหัตถการฝังเข็ม จะต้องมีการฆ่าเชื้อทำความสะอาด  ผิวหนังตามหลักการแพทย์อย่างถูกต้อง ร่วมกับการใช้เข็มที่ได้มาตรฐานกำหนดขององค์การ  อนามัยโลก ก็สามารถจะหลีกเลี่ยงปัญหาการติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

4. อาการเป็นลม

    มักพบในผู้ป่วยที่หวาดกลัวเข็มหรือตื่นเต้นกังวลมากๆ ผู้ป่วยที่มีลักษณะเช่นนี้ควรหลีกเลี่ยง ใช้การฝังเข็มรักษาโรคจะเหมาะสมกว่า 

    จากการสำรวจของ Traditional Acupuncture Institute ( TAI ) ของสหรัฐอเมริกาเมื่อปีค.ศ. 1991 ในผู้ป่วยชาวอเมริกันที่ไปรับ การรักษาโรคด้วยการฝังเข็มจำนวน 575 ราย พบว่า ไม่มีรายงานอันตราย " ร้ายแรง " เกิดขึ้นเลยแม้แต่รายเดียว  มีเพียงแค่ 24.6 % เท่านั้นบอกว่า เคยมีเลือดออกหรือรอยจ้ำเลือดบริเวณผิวหนัง ที่ถูกปักเข็มเพียงเล็กน้อย

     จากการรายงานของนพ.ไมค์ คัมมิ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของสมาคมแพทย์เวชกรรมฝังเข็มแห่งสหราชอาณาจักรเมื่อ  เดือนมีนาคม คศ.2010 พบว่า อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงจากการฝังเข็มนั้นมี เพียง 1 ใน 200,000 รายเท่านั้น ซึ่งถือว่า ต่ำมากๆ ( mes bbc.co.UK/2/hi/health/8574445.stm)

    จากการสำรวจของศูนย์ฝังเข็ม รพ.ยันฮีในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม พศ.2554 ถึงมิถุนายน พศ.2559 ผู้ป่วยที่ได้รับการฝังเข็ม จำนวน 12,959 ราย ไม่มีรายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเกิดขึ้นเลยแม้แต่รายเดียวเช่นกัน

แม้กระทั่งองค์การอนามัยโลกก็ยังมีความเห็นว่า   การฝังเข็มเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั่วโลก เนื่องจากมันสามารถ นำเอาไปปฎิบัติได้ง่าย มีผลข้างเคียงน้อย

การฝังเข็มที่ทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้น จึงแทบจะไม่มีอันตรายอะไรเลย

 

 

กลับไปบทความน่ารู้