การฝังเข็มรักษาโรค"ไหล่ติด"

โรค"ไหล่ติด" คืออะไร?

    โรค “ไหล่ติด ( Frozen shoulder)”  คือโรคเอ็นหัวไหล่อักเสบแบบเรื้อรังนั่นเอง เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากทีเดียว โดยส่วนใหญ ่แล้วมักพบในผู้ป่วยวัยกลางคนขึ้นไปที่ตรากตรำทำงาน ออกแรงใช้ไหล่และแขนมากต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ จนทำให้เอ็นและกล้าม เนื้อที่หุ้มรอบหัวไหล่บาดเจ็บ มีการอักเสบเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆ กลายเป็นการอักเสบเรื้อรัง มีพังผืดหรือหินปูนเกาะยึดที่เอ็นหัวไหล่ ความ ยืดหยุ่นของเอ็น หัวไหล่จึงลดน้อยลง ทำให้เคลื่อนไหวหัวไหล่ได้ไม่เต็มที่

      นอกจากนี้ยังพบในผู้ป่วยวัยชราที่เอ็นและกล้ามเนื้อมีการเสื่อมสภาพ ความยืดหยุ่นของเอ็นกล้ามเนื้อลดลง หากไม่ได้หมั่นบริหาร เคลื่อนไหวหัวไหล่ ก็จะมีพังผืดมาเกาะยึด ทำให้เกิด “ไหล่ติด” ได้ ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ ถ้าไม่ได้เคลื่อนไหวหัว ไหล่นานๆก็จะเป็นโรคนี้ได้เช่นเดียวกัน

อาการและอาการแสดงสำคัญ

    อาการสำคัญของโรค “ไหล่ติด” คือ อาการปวดบริเวณหัวไหล่ เคลื่อน ไหวหัวไหล่ได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะในท่าเอามือไพล่หลัง แตะสะบักเพื่อ "เกาหลัง" หรือ หากฝืนเคลื่อนไหว จะปวดไหล่มาก นอกจากนี้ มักปวดมาก ในตอนกลางคืนเมื่อผู้ป่วย หลับในท่านอนตะแคงทับหัวไหล่ข้างนั้น 

การรักษา

     การรักษาที่สำคัญคือ การใช้ยาแก้ปวด,ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDS) และการทำกายภาพบำบัด เพื่อทำให้เอ็นกล้ามเนื้อที่ยึดติดนั้น คลายยืดออกมาให้ได้ แต่เนื่องจากผู้ป่วยจะปวดไหล่มาก บางครั้งปวดมาก จนน้ำตาไหลเลยทีเดียว ผู้ป่วยจึงมักจะไม่ยอมทำกายบริหาร ยิ่งเวลาผ่านไป นานเข้า เอ็นหัวไหล่ยิ่งยึดติดมากขึ้นเรื่อยๆ เม่ือไม่เคลื่อนไหวไหล ่กล้ามเนื้อ หัวไหล่และต้นแขนก็จะลีบตามมา อาการปวดก็ยิ่งทวีมากขึ้น กลายเป็น  "วงจรอุบาทว์" ซ้ำเติมอาการโรคให้มากยิ่งขึ้นไปอีก จึงเป็นโรคที่สร้างความ ทรมานให้แก่ผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง

 

 

การฝังเข็มรักษาโรคนี้ได้อย่างไร?

    การฝังเข็มสามารถช่วยรักษาผู้ป่วยโรค “ไหล่ติด” ได้ เนื่องจากการฝังเข็มจะมี ฤทธิ์คลายเอ็นและ กล้ามเนื้อที่หุ้มรอบหัวไหล่ได้อย่างค่อนข้างแม่นยำ การฝังเข็มยัง มีฤทธิ์เพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณนั้น ช่วยลดบวม ,ลดอาการอักเสบและทำให้ อาการปวดบรรเทาลงไป จึงทำให้ผู้ป่วยสามารถทำกายบริหาร เคลื่อนไหวหัวไหล่ได้ ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่เจ็บปวดมากนัก เมื่อผู้ป่วยเริ่มทำกายบริหารได้ เอ็นหัวไหล่ก็จะ ค่อยๆยืดคลายออก อาการเจ็บปวดจาก "ไหล่ติด" ก็จะทุเลา ผู้ป่วยก็สามารถจะทำกาย บริหารได้มากขึ้นอีก เอ็นหัวไหล่ก็ยิ่งคลายออก อาการปวดก็ลดลงไปอีก เมื่อเวลาผ่าน ไปสักระยะ เมื่อร่างกายสามารถซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บได้ โรคนี้ก็สามารถรักษาให้ หายไปได้ในที่สุด

 

    ในการรักษา แพทย์จะปักเข็มเล็กๆที่บริเวณหัวไหล่ แขนและมือ จากนั้นกระตุ้นด้วยมือและเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า การรักษาจะทำ ประมาณสัปดาห์ละ 1- 2 ครั้ง โดยทั่วไปแล้ว มักจะเห็นผลในการรักษาได้ภายในช่วงเวลา 1-2 สัปดาห์

กายบริหารหัวไหล่คือ "หัวใจ"ของการรักษา

     การทำกายบริหารหัวไหล่เป็นมาตรการรักษาที่สำคัญมาก ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการฝังเข็ม เนื่องจาก เอ็นหัวไหล่ที่มีพังผืดนั้น จะคลายออกได้ดี จะต้องอาศัยการเคลื่อนไหวหัวไหล่ มายืดให้หย่อน หากทำฝังเข็มไปแล้ว ผู้ป่วยไม่หมั่นทำกายบริหาร เอ็นหัวไหล่ ก็คลายไม่ออก

         เนื่องจาก โรค"ไหล่ติด"เป็นการอักเสบที่เรื้อรัง การยืดเอ็นหัวไหล่ให้คลาย มักจะต้องรู้สึกตึงเจ็บเสมอ และต้องเวลาในการรักษา นานพอสมควร ผู้ป่วยจะต้องมีความอดทน ถือคติที่ว่า  " ไม่เจ็บ ไม่หาย" "ใจร้อน ไม่หาย"    

 

กลับไปบทความน่ารู้