การฝังเข็มรักษาโรคภูมิแพ้จมูก

โรคภูมิแพ้จมูกคืออะไร

    ในอากาศที่ล้อมรอบตัวเรานั้น  นอกจากจะมีก๊าซออกซิเจนที่ใช้สำหรับหายใจเพื่อการดำรงชีวิตแล้ว ยังมีสารแปลกปลอมอื่นๆ เจือปนอยู่มากมาย อาทิเช่น ฝุ่นละออง, เชื้อโรค, สารเคมี หรือมูลตัวไรที่อาศัยอยู่ตามเครื่องนอนหมอนฟูก โดยปกติแล้ว เมื่อคนเรา หายใจเอาสารแปลกปลอมเหล่านี้เข้าไป ร่างกายสามารถจะมีปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันกำจัดมันออกไปจากร่างกายได้โดยไม่มีอาการผิดปกติ อะไรปรากฏออกมา

    ส่วนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้นั้น  ร่างกายจะมีปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อสารแปลกปลอมเหล่านี้รุนแรงกว่าคนปกติ ทำให้เกิดอาการ ผิดปกติต่างๆของทางเดินหายใจส่วนบน โดยเฉพาะบริเวณจมูกเด่นชัดเป็นพิเศษ จึงเรียกว่า โรคภูมิแพ้จมูก หรือ โรคจมูกอักเสบจาก ภูมิแพ้

อาการและอาการแสดงสำคัญ

    ผู้ป่วยมักจะจามง่าย , คัดจมูก , น้ำมูกใส , มีเสมหะไหลลงคอ เหมือนกับ เป็นหวัดเรื้อรัง ในรายที่อาการไม่รุนแรง จะมีอาการดังกล่าวเป็นครั้งคราวเมื่อ สูดเอาสารบางอย่างเท่านั้นเข้าไป แต่ในรายที่เป็นรุนแรงมักจะมีอาการกำเริบ บ่อยๆแทบทุกวัน รบกวนการดำเนินซีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผู้ป่วยต้อง รับประทานยาแก้แพ้เป็นประจำ ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงจากยาตามอีกด้วย  เช่น ง่วงนอน มึนศีรษะ ปากคอแห้ง เป็นต้น

การรักษาโรคภูมิแพ้ 

    ตามการแพทย์แผนปัจจุบันในขณะนี้ นอกจากให้ผู้ป่วยพยายามหลีกเลี่ยง สารที่ทราบว่าแพ้แล้ว การรักษาที่สำคัญได้แก่การให้ยาเพื่อลดอาการเนื่องจาก ภูมิแพ้ เช่นยาลดน้ำมูก , ยาลดการหลั่งสารฮีสตามีน นอกจากนี้ยังมีการนำสาร ที่แพ้มาทำเป็นยาฉีดเพื่อลดปฏิกิริยาภูมิแพ้ ซึ่งต้องฉีดต่อเนื่องเป็นเวลานานนับปี

 

 

 

การรักษาด้วยการฝังเข็ม 

        การฝังเข็มนั้นสามารถใช้รักษาโรคภูมิแพ้ได้เช่นกัน ซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็ได้ประกาศรับรองผลการรักษาโรคนี้ด้วย การฝังเข็มมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522

    แพทย์จะใช้เข็มเล็กๆปักจุดบริเวณรอบจมูกและแขนขา แล้วทำการกระตุ้นประมาณ 20 นาที โดยทั่วไปจะทำการรักษา สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ติดต่อกันประมาณ 10 ครั้ง ส่วนใหญ่แล้วเมื่อฝังเข็มไปประมาณ 5 ครั้งจะเห็นผลการรักษาได้อย่างชัดเจน โดยที่ ผู้ป่วยจะจาม , คัดจมูกน้อยลง บางคนสามารถลดปริมาณยาที่รับประทานลงไปได้กระทั่งไม่ได้รับประทานยาเลยก็มี

 

    การฝังเข็มรักษาโรคภูมิแพ้จมูกนั้นไม่เพียงแต่สามารถบรรเทาอาการ คัดจมูก ,จาม , ไอได้เท่านั้น ที่สำคัญกว่าก็คือ การฝังเข็มสามารถปรับระบบ ภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สู่สภาพสมดุลตามปกติ ไม่มากหรือน้อยเกินไป  ดังนั้นเมื่อหยุดฝังเข็มแล้ว ผู้ป่วยก็จะมีอาการภูมิแพ้เกิดซ้ำขึ้นมาน้อยมาก หรือกระทั่งหายไปได้เลย ต่างจากการใช้ยา ซึ่งเมื่อหยุดยาแล้ว อาการทุก อย่างก็จะปรากฏออกมาอีกเหมือนเดิม

 

    การรักษาโรคภูมิแพ้จมูกโดยการฝังเข็มนี้ สามารถรักษาได้ในผู้ป่วยทุกวัย ในผู้ป่วยที่มีอายุน้อย เช่น ระยะวัยรุ่นจะเห็นผลการ รักษาค่อนข้างดีกว่า อย่างไรก็ตาม ในผู้ป่วยเด็กเล็กที่เรียนต่ำกว่าชั้นมัธยมลงมา ไม่แนะนำให้ทำฝังเข็ม เนื่องจากเด็กมักจะกลัวเข็ม  ไม่สามารถให้ความร่วมมือในการรักษาได้ นอกจากนี้บางคน อาการจะทุเลาหายไปได้เมื่อโตขึ้น ดังนั้นรอให้โตแล้ว ถ้ายังมีอาการอยู่  จึงค่อยมาฝังเข็มในภายหลัง มักจะยังคงได้ผลอยู่เช่นกัน        

 

กลับไปบทความน่ารู้